ESG jako game changer? Dr inż. Dominika Hadro, prof. UEW w „Gazecie Wyborczej”

W jakim stopniu działania z obszaru ESG zmienią współczesną gospodarkę? Mówi o tym dr inż. Dominika Hadro, prof. UEW w ostatnim wydaniu Gazety Wyborczej.

Artykuł dotyczący zmian w obszarze ESG (Environment, Social Responsibility, Corporate Governance – środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny), coraz częściej określanych jako game changer we współczesnym biznesie, ukazał się w wtorkowym wydaniu dodatku Mój Biznes w Gazecie Wyborczej”. Dr inż. Dominika Hadro, prof. UEW przybliża wyzwania i konsekwencje związane z raportowaniem ESG, jakie stoją przed firmami i interesariuszami.

Najważniejszy wniosek, o którym mówi prof. Hadro, dotyczy raportowania niefinansowego w zakresie ESG, które po raz pierwszy w historii będzie tak samo ważne, jak raportowanie niefinansowe. Tym obowiązkiem będą objęte wszystkie spółki z rynku głównego GPW oraz duże spółki pozagiełdowe. Ma to na celu radykalną zmianą w postrzeganiu istotnych aspektów przez zarządy: w kierowaniu spółką przedsięwzięcia środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego powinny być tak samo ważne, co działania rynkowe i finansowe.

Działania z obszaru ESG są istotne również dla naszej Uczelni – zwłaszcza w kontekście realizacji założeń Strategii 2030. Priorytet „Nowoczesna Organizacja” zakłada m.in. działania prośrodowiskowe oraz wdrożenie rozwiązań poprawiających codzienne funkcjonowanie Uniwersytetu jako organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Pełną wersję artykułu można znaleźć w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”: LINK.

Badacze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu regularnie prezentują w prasie popularnej rezultaty swojej pracy. 24 stycznia 2023 r. czytelnicy „Gazety Wyborczej” mogli zapoznać się z wynikami badań nad potrawami z owadów, które obecnie są prowadzone w pracowni technologii żywności UEW. Popularyzacja wiedzy i prezentacja konkretnych rezultatów pracy Uczelni to jedno z kluczowych zadań współczesnej nauki. Cieszymy się, że nasi pracownicy są tego świadomi!

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem