Prof. Joshua Aizenman na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Z satysfakcją informujemy, że 29 maja 2023 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu odwiedził prof. Joshua Aizenman, wykładowca na University of Southern California i Research Associate w National Bureau of Economic Research (NBER).
For English version please scroll below

W trakcie seminarium naukowego prof. Joshua Aizenman zaprezentował wyniki swoich badań Mundell-Fleming Open Economy Trilemma in the 21st Century – Are we heading towards a multipolar global architecture?, które koncentrują się wokół twórczego rozwinięcia koncepcji trójkąta niespójności. Badania Profesora i jego zespołu dotyczą uwzględnienia w omawianej teorii czwartego wymiaru: stabilności finansowej, oprócz elastyczności kursu walutowego, autonomii polityki pieniężnej i swobody obrotów kapitałowych. W ten sposób trylemat przekształcił się w kwadrylemat.

Profesor Aizenman wskazał również na wyraźne wykształcanie się trzech biegunów w gospodarce światowej: USA, Unii Europejskiej i Chin, co może mieć znaczenie dla przyszłego kształtu międzynarodowego systemu walutowego oraz omówił doświadczenia związane z wykorzystywaniem linii swapowych między bankami centralnymi. W trakcie dyskusji moderowanej przez prof. Jacka Karwowskiego z Katedry Finansów wśród uczestników seminarium wywiązała się bardzo ciekawa i twórcza dyskusja.
joshua aizenman uew

Liczne prace naukowe prof. Aizenmana (ponad 500) dotyczą m.in. znaczenia rezerw walutowych, rozwoju i transformacji gospodarek wschodzących, systemów kursowych, mobilności kapitału oraz polityki pieniężnej i fiskalnej. Prof. Aizenman przygotowywał ekspertyzy dla MFW, Banku Światowego, Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, Azjatyckiego Banku Rozwoju oraz Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco.

Prof. Aizenman ściśle współpracował lub nadal współpracuje z najlepszymi czasopismami z dziedziny finansów, takimi jak: Journal of International Money and Finance, European Economic Review, Journal of International Economics czy Journal of Economic Integration.

English version

On the 29th of May 2023, our University had the privilege of hosting Professor Joshua Aizenman. Professor Joshua Aizenman presented the results of his research on the Mundell-Fleming model.

His speech on „Mundell-Fleming Open Economy Trilemma in the 21st Century – Are we heading towards a multipolar global architecture?” concerned the creative development of the concept of the well-known trillema. The research of the Professor and his associates was aimed at including the fourth dimension in the discussed theory: financial stability, in addition to exchange rate flexibility, autonomy of monetary policy and financial integration. Thus, the trilemma turned into a quadrilemma.

Professor Aizenman also pointed to the clear development of three-polar world: USA, European Union and China, which may be important for the future shape of the international monetary system, and discussed the experience related to the use of swap lines between central banks. During the presentation, Professor Aizenman answered numerous questions from the academic staff of our University.

Professor Aizenman is a renowned lecturer at the University of Southern California and serves as a Research Associate at the National Bureau of Economic Research (NBER). With an impressive body of work comprising over 500 scientific publications, his research covers a wide range of topics including the significance of foreign exchange reserves, the development and transformation of emerging economies, exchange rate regimes, capital mobility, and monetary and fiscal policy. He has also provided expert opinions to the IMF, the World Bank, the Inter-American Development Bank, the Asian Development Bank, and the Federal Reserve Bank in San Francisco.

Furthermore, Professor Aizenman has collaborated closely, and continues to do so, with prestigious finance journals such as the Journal of International Money and Finance, European Economic Review, Journal of International Economics and Journal of Economic Integration.

Autorka: Bogusława Drelich-Skulska, red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem