EFMD z wizytą akredytacyjną dla kierunku Finance

W dniach 6-8 listopada 2023 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu gościł komisję akredytacyjną European Foundation for Management Development (EFMD). Celem wizyty jest reakredytacja programu Finance na I stopniu studiów.

For English please scroll below

Wizyta Komisji EFMD rozpoczęła się w dniu 7 listopada 2023 r. spotkaniem z JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzejem Kaletą, Prorektorem ds. Akredytacji i Kontaktów Międzynarodowych prof. dr hab. Bogusławą Drelich-Skulską, twórcą programu Finance prof. dr. hab. Krzysztofem Jajugą, członkiem Rektorskiej Komisji ds. Zarządzania Strategicznego dr. Robertem Jadachem, Dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej dr Anną H. Jankowiak, prof. UEW oraz Dyrektorem Centrum Promocji mgr Justyną Rudnicką.

W trakcie trzydniowej wizyty Komisja EFMD spotkała się z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, studentami i absolwentami kierunku Finance. Wizyta komisji EFMD przyczyni się do doskonalenia programu Finance według najwyższych globalnych standardów, co korzystnie wpłynie na jakość kształcenia oraz rozpoznawalność programu na rynku międzynarodowym.

efmd-wueb-accred-2023

W skład komisji EFMD weszli:
EFMD Programme Accreditation to wiodący międzynarodowy system oceny jakości, doskonalenia i akredytacji stopni i programów biznesowych i/lub menedżerskich, bezpośrednich, mieszanych i online. Akredytacja wyznacza standardy dla programów uznawanych na arenie międzynarodowej i poddawanych ocenie przez ekspertów.

Program uzyskał wcześniejsze akredytacje EFMD w 2015, 2018 i 2021 roku. Ponowne uzyskanie akredytacji EFMD dla kierunku Finance będzie potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na kierunku oraz dużym wyróżnieniem o renomie rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej.

Wszystkim uczestnikom spotkań z Komisją EFMD dziękujemy za zaangażowanie!

English

From November 6th to 8th, 2023 the Wroclaw University of Economics and Business was hosting the accreditation committee of the European Foundation for Management Development (EFMD). The purpose of the visit is to reaccreditate the Finance program at the Bachelor degree.

The EFMD Peer Review Team visit began on November 7, 2023 with the meeting with the Rector of Wroclaw University of Economics and Business Prof.  dr hab. Andrzej Kaleta, Vice Rector for Accreditation and International Cooperation Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, the creator of the Finance program Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Member of the Rector’s Commission for Strategic Management Dr Robert Jadach, Director of International Cooperation Center Dr Anna H. Jankowiak, prof. UEW, and Director of Promotion Center Mgr Justyna Rudnicka.

During the three-day visit, the EFMD Peer Review Team will meet with academics, administrative staff, students and graduates of the Finance program. The visit of the EFMD Peer Review Team will contribute to the improvement of the Finance program according to the highest international standards, which will benefit the quality of education and the recognition of the program on the international market.

The EFMD Peer Review Team includes:
  • Prof. Eileen McAuliffe – Pro Vice Chancellor Executive Dean Faculty of Business, Law & Social Sciences, Executive Dean Birmingham City Business School, Birmingham City University,
  • Mr. Jens Petter Tøndel – Senior Advisor, EFMD Program Accreditation, EFMD Global,
  • Prof. Dr. Slawomir Smyczek – Vice Rector for Education and Internationalization, University of Economics in Katowice,
  • Mr. Eric Carlier – Director Lake Park International.

EFMD Program Accreditation is the leading international system for quality assessment, improvement and accreditation of business and/or management, face-to-face, blended and online degrees and programs. Accreditation sets standards for internationally recognized and peer-reviewed programs.

The program received previous EFMD accreditations in 2015, 2018 and 2021. Re-accreditation of the EFMD for the Finance program will be a confirmation of the high level of education in the faculty and a great distinction with an internationally recognized reputation.

We thank all participants in the meetings with the EFMD Peer Review Team for their involvement.
red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem