Program Erasmus+: Orientation Day 2023

W dniach 28-29 września 2023 po raz kolejny przywitaliśmy studentów zagranicznych, którzy wybrali naszą uczelnię jako miejsce studiów w ramach programu Erasmus+.

For English please scroll below

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bierze udział w Programie Erasmus od roku akademickiego 1999/2000. Podobnie jak w poprzednich latach, program Erasmus+ to bogata oferta przedmiotów oferowanych w języku angielskim oraz anglojęzyczne programy studiów, a także przyjazna atmosfera tworzona przez naszą wspólnotę akademicką i profesjonalna obsługa przyczyniły się do przyjazdu licznej grupy zagranicznych studentów na nasz Uniwersytet.

orientation day uew

W semestrze zimowym 2023/2024 gościmy blisko 250 studentów, którzy przyjechali w ramach Programu Erasmus z partnerskich uniwersytetów niemal w całej Europie. Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) zorganizowało dla nich dedykowane Dni Orientacyjne. W trakcie dwóch intensywnych dni studenci spotkali się z władzami uczelni, Koordynatorem ECTS, organizacjami studenckimi (Erasmus Student Network) oraz z pracownikami CWM.

Studenci otrzymali pakiet informacji na temat organizacji roku akademickiego, możliwości nauki języka polskiego oraz funkcjonowania naszego kampusu. Zakończeniem Dni Orientacyjnych było zwiedzanie miasta Wrocławia z profesjonalnym przewodnikiem.

Całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu życzymy dobrej współpracy ze studentami zagranicznymi goszczącymi na naszej Uczelni!

English

Wroclaw University of Economics and Business has been participating in the Erasmus+ Program since the 1999/2000 academic year.

On September 28-29, 2023, we once again welcomed foreign students who chose our university as a place to study under the Erasmus Program. As in previous years, it was the wide range of subjects offered in English and English-language study programs, as well as the friendly atmosphere created by our academic community and professional service that contributed to the arrival of a large number of foreign students at our University.

In the winter semester of 2023/2024, we will host nearly 250 students who came under the Erasmus+ Program from partner universities from almost all over Europe. For them, the Center for International Cooperation organized dedicated Orientation Days. During these two intensive days, students met with university authorities, the ECTS Coordinator, student organizations (Erasmus Student Network) and International Cooperation Centre staff.

Students received an information package on the organization of the academic year, learning opportunities concerning Polish language and the operation of our campus. The Orientation Days ended with a tour of the city of Wroclaw with a professional guide.

We wish the entire community of Wroclaw University of Economics and Business a good cooperation with foreign students hosted at our University!

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem