Egzaminy z wiedzy dla biegłych rewidentów – umowa z Komisją Egzaminacyjną

Informujemy o podpisaniu umowy między UEW a Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów. Umowa umożliwia absolwentom kierunku RiP (specjalność biegły rewident) zaliczenie egzaminów z wiedzy.

Podpisana przez Rektora UEW prof. Andrzeja Kaletę i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów dra hab. Józefa Pfaffa, prof. UE dotyczy 10 egzaminów pisemnych z wiedzy wymaganych do uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Zgodnie z umową kandydaci, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki (specjalność biegły rewident) uzyskują zaliczenie tychże egzaminów przez Komisję. Pozytywna ocena z egzaminu jest uwarunkowana uzyskaniem przez zdającego co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia. Umowa dotyczy programów studiów realizowanych na ww. kierunku i specjalności począwszy od roku akademickiego 2023/2024.

Zaliczenie obejmuje egzaminy z następujących zakresów tematycznych realizowanych na 12 przedmiotach w ramach programu studiów:
  • teoria i zasady rachunkowości;
  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  • międzynarodowe standardy rachunkowości;
  • analiza finansowa;
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza;
  • zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna;
  • rewizja finansowa;
  • krajowe standardy wykonywania zawodu;
  • etyka zawodowa i niezależność biegłego rewidenta;
  • wymogi prawne dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich.
Absolwentom kierunku Rachunkowość i podatki (specjalność biegły rewident) w celu uzyskania uprawnień biegłego rewidenta pozostanie do zrealizowania jedynie aplikacja bądź praktyka oraz zdanie egzaminu ustnego przed Komisja Egzaminacyjną.

Umowa jest zgodna z art. 15 ust. 2 Ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem