Nominacja profesorska dla prof. Katarzyny Piwowar-Sulej

1 czerwca 2023, z mocą obowiązywania od 29 maja br., Prezydent RP Andrzej Duda nadał Katarzynie Piwowar-Sulej tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

katarzyna-piwowar-sulejKariera akademicka prof. dr hab. Katarzyny Piwowar-Sulej od początku związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie w 1998 r. rozpoczęła jednolite studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i marketing. Po ukończeniu studiów z wynikiem bardzo dobrym rozpoczęła studia doktoranckie, a po ukończeniu studiów doktoranckich została zatrudniona na naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej uzyskała 15 stycznia 2009 stopień doktora nauk ekonomicznych (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu). Stopień doktora habilitowanego w tej samej dziedzinie i dyscyplinie uzyskała 20 października 2016 r.

Jej zainteresowania naukowe od początku wiążą się z problematyką zarządzania ludźmi. Zarządzanie to rozpatruje na tle specyficznych warunków funkcjonowania organizacji (np. organizacji zorientowanych na projekty), zmian związanych z postępem technologicznym i postulatem zrównoważonego rozwoju. Prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej kierowała lub była wykonawcą projektów finansowanych ze środków MNiSW, NCN oraz EFS.

Jest autorką 184 publikacji, prezentowanych w tak uznanych międzynarodowych czasopismach jak m.in. „Journal of Business Ethics”, „Journal of Cleaner Production”, „International Journal of Manpower”. Recenzuje artykuły dla wielu wydawnictw, w tym Emerald, Elsevier, Springer i Taylor&Francis. Dotychczas wypromowała dwóch doktorów.

Serdecznie gratulujemy nominacji, życząc dalszych sukcesów w karierze naukowej!

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem