Dr hab. Agnieszka Bem w Radzie Naukowej Rzecznika MŚP

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW została wybrana do Rady Naukowej działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zaproszenie do pracy w Radzie Naukowej RMŚP to jeden z efektów obecności reprezentantek UEW na VIII Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w dniach 6-7 marca br. Dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW została wyróżniona ze względu na dorobek naukowy w dziedzinie ekonomii oraz posiadany wysoki autorytet w środowisku naukowym.

Rada Naukowa RMŚP to organ pomocniczy Rzecznika o charakterze opiniodawczo-doradczym. Do głównych zadań Rady należy m.in. konsultowanie projektów ustaw i propozycji legislacyjnych, wspieranie Rzecznika MŚP w prowadzeniu dialogu i konsultacji ze środowiskami naukowymi oraz wymiana informacji o otoczeniu gospodarczym i działalności przedsiębiorstw. W skład Rady wchodzi obecnie 20 naukowców i naukowczyń, zaś jej Przewodniczącym jest prof. dr hab. Jan Klimek.

Dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW pracuje w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych, najczęściej o multidyscyplinarnym charakterze na pograniczu ekonomii i finansów oraz nauk o zdrowiu, redaktorką szeregu monografii (w tym zagranicznych), recenzentką publikacji naukowych w renomowanych czasopismach (m.in. Springer, PLOS). Ekspertka w przedsiębiorstwach, przede wszystkim z branży górniczej.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia, życząc owocnej pracy w Radzie i dalszych sukcesów zawodowych!

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem