Jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu może komunikować cele zrównoważonego rozwoju? Relacja z warsztatów

Strategicznym zamierzeniem naszej Uczelni jest dążenie do budowania siły Uniwersytetu w oparciu o zrównoważony rozwój.

Poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą na aktywne włączenie w procesy rozwojowe różnych grup interesariuszy. Aby tego dokonać cała społeczność akademicka musi być świadoma w jaki sposób chcemy realizować tak określony cel.
cele zrownowazonego rozwoj uew

23 maja 2023 r. odbył się warsztat „Jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu może komunikować o celach zrównoważonego rozwoju”, w którym wzięli udział przedstawiciele szeroko rozumianych interesariuszy naszej Uczelni. W gronie tym znalazły się słuchaczki Uniwersytetu III Wieku, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, przedstawiciel biznesu oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego.

cele zrownowazonego rozwoju uew

W trakcie warsztatu uczestnicy pracowali nad wyborem celów zrównoważonego rozwoju, o których nasza Uczelnia powinna komunikować, a następnie generowali pomysły dotyczące efektywnego sposobu komunikowania o nich. Różne punkty widzenia i różnorodne doświadczenie interesariuszy przyczyniły się do zaproponowania wielu ciekawych rozwiązań i ścieżek postępowania.

Wśród wypracowanych rekomendacji znalazły się takie jak:
  • wskazywanie wymiernych efektów realizowanych celów w sposób prosty i zrozumiały,
  • stworzenie przestrzeni, w której udostępniane będą informacje, przykłady, studia przypadków związane z celami zrównoważonego rozwoju, opracowywane przez pracowników UEW,
  • materiały przygotowane we współpracy z innymi podmiotami.
cele zrownowazonego rozwoju uew

W opinii uczestników warsztatu nasza Uczelnia powinna być miejscem, które edukuje, kształtuje postawy i pomaga innym w realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju.

Warsztat przeprowadzili facylitatorzy Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT HUB: dr Artur Trzebiński oraz Anna Wojciechowicz. W trakcie warsztatu wykorzystano narzędzia metodyki Design Thinking, uwzględniając różnorodne doświadczenia trzech facylitowanych grup. Z połączenia różnych punktów widzenia uczestników możliwe było stworzenie użytecznych rozwiązań, które wspierają wprowadzanie oczekiwanych zmian.

cele zrownowazonego rozwoju uew

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu i zapraszamy do kontaktu z dr. Arturem Trzebińskim oraz dr hab. Magdaleną Rojek-Nowosielską, Menedżerem ds. Social Impact.

autorzy: B. Drelich-Skulska, A. Trzebiński, red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem