Konkurs na Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH i UEW rozstrzygnięty

miedzyuczelniane granty badawcze sgh uew

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze wnioski w kolejnej edycji programu Międzyuczelniane Granty Badawcze. Przedsięwzięcie to wspólny projekt UEW i SGH.

IV edycja konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW zakłada finansowanie działalności trzech międzyuczelnianych zespołów, które w rankingu danej edycji zajęły kolejne miejsca na podium.

Zwycięskie granty na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

  1. Rezylientność cyrkularnych łańcuchów dostaw w dobie cyfryzacji – poziomy i uwarunkowania relacyjne
  2. Analiza relacji pomiędzy otoczeniem technologicznym, dobrostanem cyfrowym a dobrostanem w pracy, zaangażowaniem w pracę i produktywnością menedżerów w hybrydowym środowisku pracy
  3. Wpływ czynników ESG na procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw notowanych na giełdzie
Wszystkim nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy!

O programie

26 czerwca 2019 r. Rektorzy dwóch uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) podpisali umowę ramową o współpracy partnerskiej na prowadzenie wspólnych badań naukowych. Efektem niniejszej umowy jest konkurs Międzyuczelniane Granty Badawcze – wyniki ostatniej, IV edycji poznaliśmy 24 stycznia 2023 r.

Celem konkursu jest tworzenie zespołów badawczych składających się z nauczycielek i nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach partnerskich oraz uczestniczek i uczestników Szkół Doktorskich prowadzonych w uczelniach SGH i UEW w celu prowadzenia badań naukowych i propagacji wyników tychże poprzez publikacje w uznanych mediach wydawniczych. Projekt międzyuczelnianych grantów stwarza doskonałą okazję do nawiązania długotrwałej współpracy pomiędzy przedstawicielami akademickimi dwóch uczelni oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Szczegółowe informacje na temat IV edycji programu można znaleźć w serwisie Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW pod tym adresem.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem