II Kongres Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego – relacja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu był współorganizatorem II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego. Kongres ten odbywał się w dniach 24-27 września 2023 r. w Opolu.

Celem Kongresu była interdyscyplinarna prezentacja stanu i perspektyw badań oraz wzmocnienie współpracy naukowej między naukowcami z Polski i Republiki Czeskiej. Członkiem Komitetu Honorowego Kongresu jest Rektor prof. dr hab. Andrzej Kaleta, a Komitetu Naukowo-Programowego Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska.

kongres czechoznawstwa polskiego i poloznawstwa czeskiego ue wroc uew

W organizację Kongresu zaangażowanych było wiele podmiotów ze sfery nauki, kultury i dyplomacji z Polski i Czech, a wśród należy wymienić:
Strona czeska reprezentowana była przez:
Program Kongresu obejmował posiedzenia plenarne, interdyscyplinarne seminaria oraz sekcje zorganizowane dla poszczególnych dziedzin, a w tym sekcję nauk ekonomicznych. W organizację sekcji nauk ekonomicznych Kongresu zaangażowani byli gestorzy naukowi – ze strony UEW: Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska oraz dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Polsko-Czeską Asocjacją Uniwersytetów) oraz pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Pradze.

kongres czechoznawstwa polskiego i poloznawstwa czeskiego ue wroc uew

Obrady w ramach sekcji nauk ekonomicznych odbywały się w dniach 24-27 września 2023. Debata ekspercka „Polska i Czechy - wymiary partnerstwa w XXI wieku”, moderowana przez prof. dr hab. Bogusławę Drelich-Skulską, otworzyła obrady sekcji. Uczestniczyli w niej m.in.: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO, Doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. oraz dr Artur Żurakowski, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Opolu. Podczas debaty przedstawiono kierunki polityki pomocy publicznej Polski i Czech na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej, ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polski i Czech, system płatności transgranicznych, interwencje walutowe Narodowego Banku Czeskiego, a także wyzwania dyplomacji polsko-czeskiej.

W kolejnym dniu Kongresu w ramach sekcji nauk ekonomicznych prezentowane były referaty dotyczące zagrożenia ubóstwem i zakresu wykluczenia społecznego w Czechach i Polsce, warunków życia na polsko-czeskim pograniczu, współpracy transgranicznej, polsko-czeskich relacji w ujęciu makroekonomicznym, gospodarki o obiegu zamkniętym i postępów jej wdrażania w Polsce oraz w Czechach, wpływu polskiego i czeskiego handlu zagranicznego na rzeczywistą-otwartą emisję CO2 w kontekście polityki energetycznej UE, polskiego i czeskiego rynku kryptowalut oraz ich percepcji w Polsce i Czechach. Sesja była moderowana przez dr hab. Magdalenę Sobocińską, prof. UEW, a jej uczestnikami byli ze strony naszej Uczelni dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW oraz mgr Marcin Majewski, a także pracownicy z innych uczelni z Polski i Republiki Czeskiej.

W ramach II Kongresu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opublikował monografię „Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich” (redakcja naukowa: Bogusława Drelich-Skulska, Magdalena Sobocińska, Andrea Tomášková).

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem