Seminarium „Rezyliencja w Azji Wschodniej – wyzwania i współpraca regionalna w XXI wieku”

Zapraszamy na seminarium naukowe, którego celem jest prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach grantu „Quo Vadis, Azjo? Wyzwania rozwojowe Azji Wschodniej w XXI wieku”.

Międzyuczelniany zespół badawczy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2022-2023 realizował grant „Quo Vadis, Azjo? Wyzwania rozwojowe Azji Wschodniej w XXI wieku”. Skład zespołu był następujący:
  1. Dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW – kierownik zespołu
  2. Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – UEW
  3. Dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
  4. Dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
  5. Prof. dr hab. Jerzy Menkes – SGH
Celem interdyscyplinarnego badania, osadzonego w dorobku ekonomii międzynarodowej oraz prawa międzynarodowego, była ocena konsekwencji instytucjonalizacji współpracy państw Azji Wschodniej w odniesieniu do sfery bezpieczeństwa, handlu międzynarodowego oraz międzynarodowego podziału pracy w obrębie łańcuchów wartości oraz dobrobytu ekonomiczno-społecznego. Rezultatem badania jest ocena zdolności państw regionu zaangażowanych w zinstytucjonalizowaną współpracę do działań w obszarach zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych.

Zespół badaczy poszukiwał odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
  • jakie są wyzwania dla stabilności i bezpieczeństwa w regionie oraz jakie wyzwania mają źródła w regionie?;
  • jak budowane są strefy wolnego handlu w regionie i jaki jest potencjał, instrumenty oraz efekty ich funkcjonowania?;
  • jaki jest potencjał społeczno-gospodarczy Azji Wschodniej w odniesieniu do otoczenia globalnego, wyznaczający rangę i rolę regionu w gospodarce globalnej XXI wieku?;
  • jaki jest zakres współzależności ekonomicznych państw Azji Wschodniej wynikający z zaangażowania gospodarek regionu w globalne łańcuchy wartości?;
  • jakie są uwarunkowania i skala nierówności dochodowych oraz poziomu ubóstwa w regionie Azji Wschodniej, wraz z określeniem konsekwencji tychże w wymiarze gospodarczym, społecznym oraz politycznym?
Zwieńczeniem prac zespołu jest monografia naukowa zatytułowana „Regional cooperation and resilience in East Asia”, która ukaże się w pierwszej połowie 2024 roku nakładem wydawnictwa Routledge. Autorami publikacji są wszyscy członkowie zespołu badawczego, który realizował grant.

Link do spotkania jest dostępny pod tym adresem oraz pod poniższym kodem QR:

rezyliencja-zapisy

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem