Rekrutacja do Programu CGMA na UEW (2023/2024)

cgma_pl

Z początkiem października wystartowała rekrutacja do Programu CGMA® na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w nowym roku akademickim. Zachęcamy studentów UEW do uczestnictwa!

For English please scroll below

Dzięki Programowi studenci mogą wykorzystać swoje studia w 100 procentach, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje profesjonalne jeszcze w trakcie studiów. Zarejestruj się już dziś na stronie cimauczelnie.pl!

Program CGMA na Uczelni jest otwarty dla studentów studiów I stopnia na kierunku RiC akredytowanym przez AICPA & CIMA.

Studenci, którzy ukończą w ramach programu wszystkie wymagane przedmioty, otrzymają zwolnienia z niektórych przeprowadzanych przez CIMA egzaminów, a po pomyślnym zdaniu odpowiedniego egzaminu CGMA będą mogli uzyskać Certificate in Business Accounting, który jest pierwszym szczeblem zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA i uzyskania tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA). Nie czekaj z decyzją – rekrutacja do Programu trwa przez cały październik!

Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, AICPA & CIMA, powiedział:
“Kwalifikacja CGMA cieszy się rozpoznawalnością i zaufaniem największych pracodawców na świecie. Dzięki Programowi CGMA na Uczelni, studenci otrzymują możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i wejścia na przyspieszoną ścieżkę zdobywania tytułu CGMA. Zwiększy to ich szanse na zatrudnienie i zapewni przewagę konkurencyjną na rynku pracy”.

Jak dołączyć do Programu CGMA na Uczelni?
 1. Załóż i aktywuj swoje konto na stronie cimauczelnie.pl.
 2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Poczekaj na pozytywną weryfikację wniosku przez Koordynatora na Uczelni i AICPA & CIMA.
 4. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi rejestracji w AICPA & CIMA i uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
Studenci pozostałych kierunków UEW mogą również skorzystać z cyfrowej ścieżki do zdobycia dyplomu CIMA: CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP). To najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie e-learningowo-egzaminacyjne, obejmujące zakresem merytorycznym sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA. Platforma online umożliwia pracę w indywidualnym tempie, a proces nauczania oparty jest w większości na interaktywnych ćwiczeniach symulujących realne sytuacje ze świata biznesu.

Jak dołączyć do CGMA Finance Leadership Program na UEW?
 1. Zgłoś swój akces do CGMA FLP u Koordynatora Programu – dr hab. Agnieszki Bem, prof. UEW
 2. Zapisani studenci otrzymają od AICPA & CIMA mail z linkiem aktywacyjnym, który umożliwia rejestrację na stronie www.aicpa-cima.com.
 3. Po opłaceniu rocznej subskrypcji GBP 300 studenci otrzymują dostęp do platformy CGMA FLP i wszystkich materiałów e-learningowych obejmujących poziom operacyjny kwalifikacji CGMA. Po zaliczeniu wszystkich kompetencji na platformie i uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej (GBP 210), studenci mają mozliwość podejścia do egzaminu Operational Case Study i uzyskania dyplomu CIMA Diploma in Management Accounting.
Masz pytania? Weź udział w spotkaniu informacyjnym (online), które odbędzie się 11 października o godz. 18:00 poprzez MS Teams: link do spotkania. Dodatkowe informacje nt. Programu CGMA na UEW znajdują się na stronie cimauczelnie.pl oraz na uczelnianej stronie programu.

O AICPA & CIMA
AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, działają na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 698 tys. członków i studentów American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ze 188 krajów i terytoriów. Stowarzyszenie jest światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarządczej.

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem w dziedzinie finansów.

English

cgma uew ue wroc

Enrolment is now open for the CGMA University Program at Wroclaw University of Economics and Business in the 2023/24 academic year.

The Program enables students to advance their studies by developing skills in accounting, finance and business and acquiring prestigious professional qualification while at university.

Enrolment runs throughout October. Apply now at cimauczelnie.pl!

The CGMA University Program is open to students of the Bachelor program in Accounting and Controlling (RiC) accredited by AICPA & CIMA. Students who complete all required courses at the university are exempt from certain CIMA’s examinations, and upon successful completion of the relevant CGMA exam, they can obtain a Certificate in Business Accounting, which is the first step towards completing the CGMA Professional Qualification and obtaining the CGMA (Chartered Global Management Accountant) designation.

The CGMA University Program admissions take place throughout October.

Advance your career and learning by following these easy steps:

 1. Create and activate your account at cimauczelnie.pl.
 2. Complete the application form and enclose the required documents.
 3. Wait for the positive verification of the application by the University Coordinator and AICPA & CIMA.
 4. Receive further instructions on how to register with AICPA & CIMA and pay the registration fee.

Students of other programs at WUEB can also take advantage of the CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP), which enables them to use the new self-directed, digital option to complete the CGMA Professional Qualification and earn the CIMA Diploma in Management Accounting. Students receive access to an online platform, which allows them to work at an individual pace. The teaching materials include tests and real-world business simulations and exercises that allow them to apply all skills indicated in the CGMA syllabus.

How to join the CGMA Finance Leadership Program at WUEB?
 1. Contact your CGMA FLP Coordinator: dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW
 2. Enrolled students will receive an invitation email from AICPA & CIMA with an activation link enabling to register at: www.aicpa-cima.com.
 3. After paying GBP 300 annual subscription fee, students receive access to the CGMA FLP platform and all e-learning materials covering the operational level of the CGMA qualification.
 4. After completing all competencies on the platform and paying the exam fee of GBP 210, students can take the Operational Case Study exam and obtain the CIMA Diploma in Management Accounting.

Want to learn more?
Join the informational meeting (online) 11 October at 6 pm via MS Team: meeting link. For more information visit cimauczelnie.pl or the university's program webpage.

About AICPA & CIMA

The Association of International Certified Professional Accountants (the Association) represents AICPA & CIMA. We advance the global accounting and finance profession through our work on behalf of 698,000 AICPA and CIMA members, students and engaged professionals in 188 countries and territories. Together, we are the worldwide leader on public and management accounting.

The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA®), founded in 1919, is the world’s leading and largest professional body of management accountants. Professionals with a CIMA diploma work at the heart of business. CIMA works closely with employers, constantly updating its curriculum, to be the first choice in recruiting business leaders in the field of finance.


red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem