Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do 35. edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace magisterskie obronione w roku ich przedstawienia do nagrody. W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni krajowych, jak i zagranicznych. Prace zgłaszają na konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następującej problematyki:
  • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych; stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
  • prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej;
  • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
  • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Szczegóły dot. organizacji konkursu, w tym zasad przyznawanych nagród, znajdują się w Zarządzeniu Ministra SZ z dnia 4 października 2022 roku ws. konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Do pracy dołącza się opinię recenzenta pracy, opinię promotora pracy, życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Prosimy Promotorów o przesłanie prac wraz z załącznikami na adres: rektor@ue.wroc.pl do 9 października 2023 roku.

Konkurs jest organizowany corocznie od 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem