Powołanie Międzynarodowej Rady Akredytacyjnej UEW

Informujemy o powołaniu Międzynarodowej Rady Akredytacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rada została utworzona w celu wspierania i rozwoju akredytacji międzynarodowych realizowanych na UEW.
For English Version please scroll below

Umiędzynarodowienie Uczelni jest procesem strategicznym zgodnym ze Strategią 2030 i Planem rozwoju umiędzynarodowienia UEW, w którym za podstawy sukcesu przyjęto nieprzerwaną współpracę z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie prestiżowych akredytacji międzynarodowych. Aby doskonalić ten proces powołano Międzynarodową Radę Akredytacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zadaniem Rady jest wspieranie budowy silnej międzynarodowej pozycji naszej Uczelni oraz dostarczanie praktycznych wskazówek, krytycznej analizy i doświadczenia w ramach akredytacji międzynarodowych, które UEW już posiada lub o które będzie występował. Więcej na temat procesów akredytacyjnych można przeczytać w Intranecie UEW w zakładce International Gate.

W skład Rady weszło ośmioro członków, w tym czworo ekspertów z zagranicy:
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – przewodnicząca,
 • dr Anna H. Jankowiak, prof. UEW - zastępca przewodniczącej,
 • dr Maria Knecht-Tarczewska – sekretarz,
 • dr Alenka Braček Lalić - Director of the AUTHENTIC LEADERSHIP Institute (Słowenia),
 • dr Nikhil Celly - Director, Global Initiatives, Department of Management and Leadership, C.T. Bauer College of Business, University of Houston (Stany Zjednoczone),
 • prof. dr. Jakub Kintler – Vice-Rector for Development, Culture and Sport, University of Economics in Bratislava (Słowacja),
 • dr Timothy Mescon – Executive in Residence, Parker College of Business-Georgia Southern University (Stany Zjednoczone),
 • prof. dr hab. Krzysztof Wach – Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Zapraszamy do zapoznania się z notkami biograficznymi członków Rady i Zarządzeniem nr 101/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania Międzynarodowej Rady Akredytacyjnej.

Międzynarodowa Rada Akredytacyjna UEW – biogramy

English

The internationalization of the University is a strategic process in line with the Strategy 2030 and the Internationalization Development Plan of the Wroclaw University of Economics and Business (the WUEB), where continuous cooperation with foreign partners and obtaining prestigious international accreditations form the basis of success. To enhance this process, the WUEB International Accreditation Advisory Board has been established.

The Board’s mission is to support and develop international accreditations carried out at the WUEB. The Board aims to strengthen the international position of our University and provide practical guidance, critical analysis, and expertise within the scope of international accreditations that the WUEB already possesses or plans to pursue.

The Board consists of eight members, including four experts from abroad:
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, serving as the Chairwoman,
 • dr Anna H. Jankowiak, prof. WUEB, as the Vice-Chairwoman,
 • dr Maria Knecht-Tarczewska as the Secretary,
 • dr Alenka Braček Lalić - Director of the AUTHENTIC LEADERSHIP Institute (Slovenia),
 • dr Nikhil Celly - Director, Global Initiatives, Department of Management and Leadership, C.T. Bauer College of Business, University of Houston (USA),
 • prof. dr Jakub Kintler – Vice-Rector for Development, Culture and Sport, University of Economics in Bratislava (Slovakia),
 • dr Timothy Mescon – Executive in Residence, Parker College of Business-Georgia Southern University (USA),
 • prof. dr hab. Krzysztof Wach – Head of the Department of International Trade, University of Economics in Kraków.
WUEB International Accreditation Advisory Board – Biographical Notes
red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem