Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW: ogłoszenie list rankingowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza listy rankingowe stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW dla studentów, doktorantów i pracowników.

Zgodnie z par. 8 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego UEW publikujemy listy rankingowe dla osób ubiegających się o ww. stypendia:
  1. Lista stypendystów: studenci
  2. Lista stypendystów: doktoranci
  3. Lista stypendystów: pracownicy
Stypendia z WFS UEW są przyznawane:
  • studentom i studentkom Uczelni za wyniki w nauce,  
  • doktorantom i doktorantkom Uczelni (bez względu na posiadane obywatelstwo) za wyniki w nauce,
  • nauczycielom i nauczycielkom akademickim zatrudnionym na Uczelni w ramach stosunku o pracę za osiągnięcia naukowe.
red. s

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem