Otwarcie drugiego etapu Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej SM we Wrocławiu

SM Wrocław Południe wdrożyła nowatorskie rozwiązanie pozwalającego zredukować koszty ciepłej wody użytkowej o 30% rocznie w budynkach wielorodzinnych.

W dniu 5.10.2023 o godzinie 12:00 na dziedzińcu budynków przy ul. Stysia i Skwierzyńskiej odbyło się otwarcie drugiego etapu Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy SM Wrocław Południe, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu, Mirosław Lach – przewodniczący rady nadzorczej i Marek Dera – prezes zarządu SM Wrocław Południe, dyrektor Fortum, Prezes Łukasz Kasztelowicz – prezes zarządu Wrocławskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bożena Ryszawska – prof. UEW, Piotra Szymański – prof. UEW przedstawiciele projektu EC2 H2020 z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bartłomiej Ciążyński – wiceprezydent Wrocławia i przedstawiciele innych instytucji oraz goście. SM Wrocław Południe jest partnerem w projekcie EC2 realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Zrealizowany projekt od kilku lat był przedmiotem analizy zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu EC2 Horyzont 2020.

obraz3

Skala wyzwań – 15,8 mld złotych rocznie wydawanych na ciepło systemowe z paliw kopalnych
W 558.400 budynków wielomieszkaniowych w Polsce mieszka o około 19 milionów obywateli. Wiele z tych budynków znajduje się w miastach i jest zasilane w ciepłą wodę użytkową oraz ciepło dla potrzeb ogrzewania z miejskich systemów ciepłowniczych. Ciepło systemowe jest wytwarzane najczęściej w kogeneracji z emisyjnych paliw kopalnych. Z ciepłą systemowego korzysta 16 milionów Polaków, którzy zużywają 42.222 GWh ciepła rocznie o wartości 15,8 miliardów złotych (wg obowiązujących w 2023 r. zamrożonych cen ciepła). W ostatnich trzech latach nastąpił dwukrotny wzrost kosztów ciepła systemowego opalanego węglem kamiennym (wzrost z 50,38 do 103,84 złoty za GJ). Wg Strategii dla ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z września 2021 r. koszt ciepła wytwarzanego w kogeneracji w 2030 roku miał osiągnąć poziom między 54 a 61 złoty za GJ, a w 2040 między 64 a 81 złoty za GJ. Agresja Rosji na Ukrainę dezaktualizowała te prognozy.

Znaczenie rozwiązania – hybrydowa instalacja dla 16 mln obywateli korzystających z ciepła systemowego w Polsce

•    Wymiar techniczno-ekonomiczny rozwiązania
Zastosowane w SM Wrocław Południe hybrydowe rozwiązanie łączy instalację fotowoltaiczną o mocy 40,3 kWp z pompami ciepła o łącznej mocy 64 kW wytwarzającymi ciepłą wodę użytkową dla około 700 mieszkańców. Instalacja jest wspomagana ciepłem systemowym dostarczanym przez przedsiębiorstwo Fortum. W Polsce zużycie ciepłej wody użytkowej odpowiada za 21% zużycia energii cieplnej, co oznacza, że roczny koszt podgrzania przez miejskie systemy ciepłownicze ciepłej wody użytkowej wynosi 3,4 mld złoty rocznie. Rozwiązane zastosowane przez SM Wrocław Południe pozwala zaoszczędzić 30% dotychczasowych kosztów związanych z ciepłą wodą użytkową. Rozpowszechnienie tego rozwiązania w skali kraju pozwoliłoby zaoszczędzić 1,018 mld złoty rocznie.

Inwestycja zrealizowana przez SM Wocław Południe obejmowała również wymianę, poprawę izolacji termicznej na ścianach oraz w stropodachu budynku. Modernizacja ta powinna przynieść rezultaty zarówno w okresie grzewczym jak również w okresie letnim poprawiając komfort cieplny mieszkań.

obraz1

•    Wymiar środowiskowy rozwiązania
Dotychczasowe wyniki pracy instalacji hybrydowej pozwalają oszacować roczną skalę redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie 360 ton, co odpowiada rocznej absorbcji drzew w Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu o powierzchni 48 ha. Biorąc pod uwagę aktualne ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 374 zł za tonę, wartość zredukowanej emisji wynosi 156 tysięcy złoty. Skalując rozwiązanie zastosowane przez SM Wrocław Południe dla pozostałych tego typu budynków Polsce uzyskalibyśmy roczne ograniczenie emisji na poziomie 2,7 mln ton redukcji CO2 oraz oszczędności związane z brakiem konieczności zakupu praw do emisji CO2 na poziomie 1,017 mld złotych rocznie.

•    Wymiar społeczny rozwiązania
SM Wrocław po raz kolejny wyznacza kierunek dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych w Polsce jak realizować sprawiedliwą, obywatelską transformację energetyczną. Ten projekt to nie tylko zmiana technologiczna, ale również zmiana społeczna, która przebiegała w szczególnie trudnym okresie pandemicznym. Procesy zmian, procesy innowacyjne są trudne w przedsiębiorstwach, a jeszcze trudniejsze w spółdzielniach gdzie autonomicznych interesariuszy jest bardzo wielu, a oczekiwania są bardzo zróżnicowane. Mieszkańcy budynków podkreślają zarówno środowiskowy jak i ekonomiczny wymiar zrealizowanej inwestycji.

obraz2

Zestawienie regulowane ceny za ciepło systemowe dla gospodarstw domowych i koszty emisji CO2 wskazuje, że aktualna cena ciepła systemowego pokrywa zaledwie koszty zakupu praw do emisji CO2, co może wskazywać, że cena ciepła systemowego w najbliższej przyszłości może istotnie wzrosnąć. To powinno skłaniać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy będące właścicielami mieszkań komunalnych do realizacji analogicznych inwestycji w swoich zasobach mieszkaniowych.


WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem