Przedłużamy rekrutację na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej przedłużymy rekrutację na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

HARMONOGRAM PRZEDŁUŻONEJ REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


28 września-8 października 2023 r.    
Rejestracja Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK  
 
W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek bądź kierunki studiów, wskazać w systemie przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym, a po otrzymaniu wyników matury wpisać odpowiednie wartości do systemu, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


8 października 2023 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych    
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


do 10 października 2023 r. do godz. 14.00    
Składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej    

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin, 10 października 2023 r., oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.
Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie przelewu za opłatę rekrutacyjną.


10 października 2023 r. do godz. 16:00    

Ogłoszenie wyników rekrutacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK   
Zatwierdzenie list przyjętych na studia.
Zakończenie rekrutacji.HARMONOGRAM PRZEDŁUŻONEJ REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

HARMONOGRAM PRZEDŁUŻONEJ REKRUTACJI NA  STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

28 września-16 października 2023 r.    
Rejestracja Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK    

W tym czasie należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek bądź kierunki studiów, wskazać w systemie przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym, a po otrzymaniu wyników matury wpisać odpowiednie wartości do systemu, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


16 października 2023 r.    
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych  
 
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


do 18 października 2023 r. do godz. 14.00    
Składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej    

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin, 18 października 2023 r., oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.
Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie przelewu za opłatę rekrutacyjną.


18 października 2023 r. do godz. 16:00    
Ogłoszenie wyników rekrutacji na indywidualnych kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK
Zatwierdzenie list przyjętych na studia.
Zakończenie rekrutacji.


WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem