Zakończenie wizyty Komisji Akredytacyjnej EUA na UEW

Komisja Akredytacyjna EUA zakończyła wizytę na naszej Uczelni, dokonując pozytywnej ewaluacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach Institutional Evaluation Programme (IEP)

Jednym z elementów procesu dojścia do doskonałości oraz wypełnienia misji naszej Uczelni są międzynarodowe akredytacje instytucjonalne. Akredytacje międzynarodowe plasują nas w gronie najlepszych uniwersytetów i zapewniają rozpoznawalność na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

W dniach 8-11 maja 2023 r. gościliśmy Komisję Akredytującą European University Association (EUA) w ramach procesu oceny instytucjonalnej Institutional Evaluation Programme (IEP). Komisja analizowała proces zmian, który przeprowadziliśmy w ostatnich czterech latach na naszej Uczelni. Podczas wizyty Komisja spotkała się z ponad setką osób, które reprezentowały wszystkie grupy interesariuszy naszej Uczelni: pracowników, studentów, absolwentów oraz otoczenie biznesowe.

Wizyta zakończyła się prezentacją wstępnego raportu z procesu akredytacji. W swoich wnioskach Komisja podkreśliła celowość wprowadzonych zmian w obszarach nauki, dydaktyki i zarządzania Uczelnią oraz zwróciła uwagę na dynamiczny charakter tych zmian mimo okresu pandemii. Komisja doceniła zaangażowanie całej społeczności w proces zmian, zwróciła uwagę na sprawne zarządzanie strategiczne i ambitne cele, które postawiliśmy sobie jako Uczelnia w Strategii 2030. Pełna treść raportu będzie znana w ciągu trzech miesięcy.

Chciałabym wyrazić swoje podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces akredytacyjny, zarówno na etapie przygotowania raportu, jak i udziału w spotkaniach z Komisją. Dziękuję zespołowi Centrum Współpracy Międzynarodowej: dr Annie Jankowiak, prof. UEW, dr Marii Knecht-Tarczewskiej, dr hab. Annie Marciszewskiej, prof. UEW oraz dr. Dariuszowi Garczyńskiemu za przygotowanie raportu samoewaluacji, jak również mgr Klaudii Stawskiej i mgr Karolinie Brożynie za sprawną organizację wizyty Komisji.

W tym roku spodziewamy się również wizyty Komisji Akredytującej CEEMAN, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem