XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

PFRON ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych – obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu:

 • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.
 • Prace może zgłosić autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora. Zgodę należy załączyć do zgłoszenia. Pracę może zgłosić również dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.
Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rehabilitacja medyczna.
Przewidziane nagrody dla autorów prac magisterskich:
 1. I nagroda w wysokości 7 000 zł,
 2. II nagroda w wysokości 5 000 zł,
 3. III nagroda w wysokości 4 000 zł.
Przewidziane nagrody dla autorów prac doktorskich:
 1. I nagroda w wysokości 13 000 zł,
 2. II nagroda w wysokości 11 000 zł,
 3. III nagroda w wysokości 9 000 zł.
Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, który powstanie na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl.

Prace formacie pdf oraz docx należy przesłać na adres: konkurs@pfron.org.pl do 20 września 2023 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji pod tym adresem.

WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem