Erasmus+ BIP: zaproszenie na Szkołę Jesienną i konferencję ACC-Forum 2023 w Niemczech

Zapraszamy studentów i studentki UEW do udziału w międzynarodowej Szkole Jesiennej „Regionality and Sustainability”. Szkoła Jesienna jest realizowana w ramach Erasmus+ Blended Intensive Programme.

Celem Szkoły Jesiennej, w której wezmą udział studenci ze szkół wyższych Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa (ACC) z Czech, Niemiec i Polski oraz wykładowcy i lokalni przedsiębiorcy, jest wypracowanie koncepcji biznesowych związanych ze zrównoważonym produktem regionalnym. Uczestnicy Szkoły Jesiennej wzmocnią w ten sposób swoje kompetencje twórcze, przedsiębiorcze oraz związane z pracą w interkulturowym zespole, otrzymując certyfikat oraz 3 punkty ECTS.

Szkoła Jesienna „Regionality and Sustainability” w ramach ACC-Forum 2023 odbędzie się w dniach 16-20 października 2023 r. Wydarzenie poprzedzają spotkania informacyjne, które odbędą się 23 maja i 21 czerwca o godz. 16:00 na platformie Zoom: LINK (identyfikator: 632 7528 5630, kod: f9?BKqLs).

W ramach ACC-Forum zaplanowano także konferencję naukową „From Change to Transformation” (19-20 października): więcej informacji tutaj.

Studenci zakwalifikowani do udziału podpiszą umowę Learning Agreement i otrzymają z Uczelni grant w wysokości 350 EUR na pokrycie kosztów uczestnictwa i transportu.

Warunki udziału w Szkole Jesiennej obejmują:
  1. status aktywnego studenta studiów licencjackich lub magisterskich UEW w okresie Szkoły Jesiennej (październik 2023) ,
  2. złożenie do dnia 31 maja 2023 r. wypełnionego podania wraz z potwierdzonym przez dziekanat zaświadczeniem o średniej ocen (nie niższej niż 4,0),
  3. wniesienie w podanym przez organizatorów terminie zaliczki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie trwania Szkoły Jesiennej,
  4. opłacenie z przyznanego grantu transportu do Ostritz i powrotu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce informacyjnej lub w serwisie TU Dresden pod tym adresem.

Podanie rekrutacyjne jest dostępne tutaj. Podania należy składać osobiście u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ Iwony Przyłęckiej (bud. A1, pok. 16) do 31 maja 2023 r. do godz. 12:00.

Więcej informacji o Szkole Jesiennej można uzyskać u koordynatora ACC dr Sabiny Zaremby-Warnke.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem