Plan Równości Płci na UEW

24 marca 2023 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Zarządzeniem Rektora wprowadzony został „Plan równości płci dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na lata 2023-2024” (Gender Equality Plan).

Gender Equality Plan (GEP) to strategiczny dokument opracowany z myślą o społeczności akademickiej UEW. Odwołuje się do kluczowych wartości UEW, ujętych w Strategii 2030. Plan Równości Płci definiuje działania, których realizacja sprzyja budowaniu bezpiecznego, przyjaznego miejsca nauki i pracy. Miejsca wolnego od wszelkiej dyskryminacji, które zapewnia rozwój zawodowy, jak też godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Cele zawarte w Planie to:
Cel 1. Zwiększenie świadomości wagi równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji.
Cel 2. Wspieranie równego dostępu do karier.
Cel 3. Wspieranie łączenia pracy zawodowej i życia prywatnego przez osoby pracujące i studiujące.
Cel 4. Dbałość o zrównoważoną reprezentację płci w gremiach i organach uczelnianych oraz procesach decyzyjnych, na różnych poziomach struktury organizacyjnej UEW.  
Cel 5. Włączenie tematyki równości i różnorodności do treści badań, programów kształcenia oraz usług świadczonych na rzecz otoczenia.

Plan został opracowany przez Zespół ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie w proces przygotowania dokumentu oraz konstruktywne i merytoryczne spotkania i rozmowy poświęcone jego finalizacji – dodaje prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektorka ds. Badań i Kadry Akademickiej.


Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem email:
rownosc@ue.wroc.pl
lub bezpośrednio z:
Rzeczniczką ds. równego traktowania dr hab. Dorotą Teneta-Skwiercz, prof. UEW
Rzecznikiem ds. przeciwdziałania dyskryminacji dr Arturem A. Trzebiński
WB

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem