W trosce o przyszłość planety – porozumienie uczelni z Dolnego Śląska i Opolszczyzny

zielona energia porozumienie uczelni

10 października podpisano porozumienie odnośnie współpracy ws. modelu transformacji energetycznej funkcjonowania uczelni wyższych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jednym z sygnatariuszy.

Wypracowanie pilotażowego w skali kraju modelu transformacji energetycznej funkcjonowania uczelni wyższych to cel podpisanego 10 października 2023 roku porozumienia przedstawicieli władz rektorskich dolnośląskich i opolskich uczelni publicznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Banku Ochrony Środowiska.

Tym samym środowiska akademickie uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Bank Ochrony Środowiska rozpoczęły współpracę, której głównym celem jest podjęcie konkretnych działań w zakresie zeroemisyjności, a tym samym redukcji śladu węglowego.

Podpisane na Uniwersytecie Wrocławskim we wtorek 10 października 2023 r. porozumienie to efekt wielu spotkań roboczych i ustaleń trwających od listopada 2022 roku, kiedy to z inicjatywy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej podpisano list intencyjny o współpracy między Uczelniami z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

– Od blisko roku pracowaliśmy nad tym porozumieniem. To przede wszystkim współpraca uczelni z instytucjami finansowymi na rzecz zdecydowanych działań w zakresie zeroemisyjności – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW – Uczelnie będą pracować nad realizacją modelu transformacji energetycznej, przeanalizują możliwe usprawnienia w budynkach, wybiorą optymalne energooszczędne rozwiązania, oszacują koszty, by móc efektywnie aplikować o dofinansowanie np. na termomodernizację, czy odnawialne źródła energii.

– Porozumienie doskonale wpisuje się w kierunki polityki klimatyczno-energetycznej i wyzwań współczesnego świata oraz regulacje wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest też dobrym przykładem współpracy, który przyniesie efekty jakie w pojedynkę trudno byłoby uzyskać – podkreślał obecny na uroczystości Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w MEiN, pełnomocnik rządu ds. funkcjonowania instytutów badawczych.

Uczelnie publiczne chcą przyczynić się nie tylko do poprawy jakości powietrza dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też zapewnić lepsze warunki pracy i edukacji, wspierać wzrost udziału energii odnawialnej oraz efektywniej wykorzystywać energię m.in. dzięki energooszczędnym i inteligentnym budynkom.

– Chcemy wspólnie wypracować jednolity dla uczelni model transformacji energetycznej – podkreśla prof. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – To pozwoli nam w przyszłości zmniejszyć koszty energii.

– Taki model ma pomóc uczelniom w pozyskiwaniu środków m.in. na restrukturyzację instalacji grzewczej czy wymianę źródeł światła – tłumaczy Damian Mroczyński, zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku UWr – Głównym celem jest wprowadzenie oszczędności zużycia energii i tym samym redukcja śladu węglowego.

Wypracowany model, który ma powstać do lipca 2024 r., umożliwi uczelniom aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii.

Pod porozumieniem zawartym w dniu 10 października 2023 r. podpisali się przedstawiciele następujących podmiotów:
 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 4. Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki,
 5. Politechnika Opolska,
 6. Politechnika Wrocławska,
 7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 9. Uniwersytet Opolski,
 10. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 11. Uniwersytet Wrocławski,
 12. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 13. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
 14. Bank Ochrony Środowiska S.A.
red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem