UEW partnerem Lubińskiego Klastra Energii – zaproszenie na konferencję

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu partnerem Lubińskiego Klastra Energii. Już teraz zapraszamy na konferencję pod patronatem Rektora UEW „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”, która odbędzie się 20 czerwca.

16 maja 2023 r. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta oraz Prezes Zarządu MPEC TERMAL S.A. w Lubinie Adam Siwek podpisali porozumienie dotyczące partnerstwa w rozwoju Lubińskiego Klastra Energii. W spotkaniu na którym omówiono szczegóły współpracy z Uczelnią uczestniczyli również: Prorektor ds Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej prof. Bogusława Drelich-Skulska, przedstawiciele Instytutu Zrównoważonego Gospodarowania Energią (IZGE) UEW: Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych prof. Andrzej Graczyk, prof. Hanna Sikacz oraz dr Adam Węgrzyn – Dyrektor centrum kompetencyjnego IZGE, a jednocześnie Dyrektor Zarządzający Lubińskim Klastrem Energii.

Lubiński Klaster Energii powstał 11 kwietnia 2023 r. To regionalna inicjatywa skierowana na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie Miasta Lubina i powiatu lubińskiego w celu pozyskania tańszej, zrównoważonej energii i ciepła oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców końcowych: spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, przedsiębiorstw prywatnych i publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”


Pierwszym efektem partnerstwa LKE i UEW będzie organizacja konferencji „Klastry energii wobec transformacji energetycznej w Polsce”, która odbędzie się 20 czerwca 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW. Konferencja o charakterze naukowo-eksperckim będzie skierowana do przedstawicieli nauki, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i zarządców oraz firm z branży energetycznej. Oprócz aspektów naukowych efektem konferencji będzie także sformułowanie postulatów z zamiarem przesłania ich do Ministerstwa Klimatu w celu uwzględnienia w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Rektor UEW, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

Mamy nadzieję, że udział praktyków gospodarczych, technologów, decydentów samorządowych zmagających się na co dzień z zagadnieniami rozwoju energetyki rozproszonej, a także naukowców od lat zajmujących się energetyką, ekonomią ekologiczną i regulacyjną czy też zagadnieniami prawa w energetyce przyniesie istotną wartość dodaną dla przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wytwarzania OZE i za pośrednictwem takich form organizacyjnych jak klastry energii i spółdzielnie energetyczne.

Więcej informacji wraz z formularzem do zapisów na konferencję można znaleźć w serwisie Lubińskiego Klastra Energii: www.lubinskiklasterenergii.pl.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem