III Polsko-Niemiecka Bridge Conference: zapowiedź wydarzenia

3rd bridge conference

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zaprasza na trzecią edycję Polsko-Niemieckiej Bridge Conference, która odbędzie się w Krzyżowej – miejscu historycznego pojednania polsko-niemieckiego.

Bridge Conference to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowo-biznesowych skupiających przedstawicieli akademickich i biznesowych z Polski i Niemiec. Konferencja stanowi platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych i przemysłowych. Trzecia edycja Bridge Conference to doskonała okazja dla naukowców i przedsiębiorców z Polski i Niemiec, aby nawiązać kontakt, podzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązania.

Celem konferencji jest przedstawienie wybranych osiągnięć naukowych obu krajów, które mogą się przyczynić do rozwiązania kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwami oraz możliwości wdrożenia ich w przemyśle, zwłaszcza niemieckim i polskim. W Komitecie Naukowym konferencji zasiada Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej UEW prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet.

Konferencja podzielona jest na cztery główne bloki tematyczne:
  • transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego,
  • mikro i nanoelektronika,
  • ochrona zdrowia i żywność,
  • technologie w bezpieczeństwie publicznym.
Trzeci dzień konferencji poświęcony będzie w całości współpracy polsko-niemieckiej w kontekście naukowym i biznesowym. W ramach wydarzenia zaplanowane są również uroczyste kolacje networkingowe, zwiedzanie Pałacu w Krzyżowej, koncerty, pokazy artystyczne i zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy.

Bridge Conference rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 1 lipca 2023 r. Więcej informacji wraz z zapisami można znaleźć na stronie bridgeconference.eu.

Wydarzenie organizuje Konferencja Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wraz z Politechniką Wrocławską (lider wydarzenia) oraz partnerami z Niemiec: Technische Universität Dresden i Technische Universität Chemnitz.

English

3rd Polish-German Bridge Conference – where science and business meet

Registration is now open for the third edition of the Bridge Conference, one of the most important events bringing together representatives of Polish and German science and business. The conference will take place in Krzyżowa, a place of historical Polish-German reconciliation, from 2023-06-29 to 2023-06-29. The event is an excellent opportunity to establish new contacts, exchange knowledge and experience, and present the latest scientific and industrial achievements from Poland and Germany.

The Bridge Conference is one of the most important scientific and economic events bringing together representatives of science and business from Poland and Germany. The conference provides a platform for the exchange of knowledge and experience and the presentation of the latest scientific and industrial developments. The third edition of the event will take place in Krzyżowa, a place that has gone down in history as a place of Polish-German reconciliation.

The aim of the conference is to present selected scientific achievements from Poland and Germany aimed at solving key challenges facing societies and how they can be implemented in industry, especially in Germany and Poland. The conference will focus on several main topics such as energy, medicine, Industry 4.0, transport, artificial intelligence or materials and technologies. These are topics that are crucial for the future and development of both countries.

The event will consist of several panel discussions, scientific presentations and networking sessions. In the panel discussions, experts will discuss the latest technological trends and challenges facing science and business. The networking sessions will give participants the opportunity to make valuable contacts and share experiences with other attendees. The event will also include gala dinners, a tour of the Krzyżowa Palace, concerts, art shows and a visit to the Church of Peace in Świdnica.

The third edition of the Bridge Conference is an excellent opportunity for scientists and entrepreneurs from Poland and Germany to network, share knowledge and experience and present their innovative solutions. For more information and registration please visit bridgeconference.eu.

The event is organised by the Conference of Rectors of Wrocław and Opole Universities together with Wrocław University of Technology (event leader) and partners from Germany: Technische Universität Dresden and Technische Universität Chemnitz.

Deutsch

3. Polnisch-Deutsche Bridge Conference – wo sich Wissenschaft und Wirtschaft treffen

Die Anmeldung für die dritte Auflage der Bridge Conference, eine der wichtigsten Veranstaltungen, die Vertreter der polnischen und deutschen Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt, ist ab sofort möglich. Die Konferenz wird vom 29 Juni bis 1 Juli 2023 in Krzyżowa, einem Ort der historischen deutsch-polnischen Aussöhnung, stattfinden. Die Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und die neuesten wissenschaftlichen und industriellen Errungenschaften aus Polen und Deutschland zu präsentieren.

Die Bridge Conference ist eine der wichtigsten wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Veranstaltungen, die Vertreter von Wissenschaft und Wirtschaft aus Polen und Deutschland zusammenbringt. Die Konferenz bietet eine Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch und die Präsentation der neuesten wissenschaftlichen und industriellen Entwicklungen. Die dritte Auflage der Veranstaltung findet in Krzyżowa statt, einem Ort, der als Ort der polnisch-deutschen Aussöhnung in die Geschichte eingegangen ist.

Ziel der Konferenz ist es, ausgewählte wissenschaftliche Errungenschaften aus Polen und Deutschland vorzustellen, die auf die Lösung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen abzielen, und zu zeigen, wie sie in der Industrie, insbesondere in Deutschland und Polen, umgesetzt werden können. Die Konferenz wird sich auf mehrere Hauptthemen wie Energie, Medizin, Industrie 4.0, Transport, künstliche Intelligenz oder Materialien und Technologien konzentrieren. Dies sind Themen, die für die Zukunft und Entwicklung beider Länder entscheidend sind.

Die Veranstaltung besteht aus mehreren Podiumsdiskussionen, wissenschaftlichen Vorträgen und Networking-Sitzungen. In den Podiumsdiskussionen werden Experten die neuesten technologischen Trends und Herausforderungen für Wissenschaft und Wirtschaft erörtern. Die Networking-Sitzungen bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Zu den weiteren Programmpunkten der Veranstaltung gehören Gala-Dinner, eine Besichtigung des Krzyżowa-Palastes, Konzerte, Kunstausstellungen und ein Besuch der Friedenskirche in Świdnica.

Die dritte Auflage der Bridge Conference ist eine hervorragende Gelegenheit für Wissenschaftler und Unternehmer aus Polen und Deutschland, sich zu vernetzen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und ihre innovativen Lösungen zu präsentieren. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter bridgeconference.eu.

Die Veranstaltung wird von der Rektorenkonferenz der Universitäten Wrocław und Opole gemeinsam mit der Wrocław University of Science and Technology (Veranstaltungsleiter) und den Partnern aus Deutschland: der Technische Universität Dresden und der Technische Universität Chemnitz organisiert.

red. s
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem