Seminarium międzykatedralne Krotoszyce 2023

W dniach 5-6.10.2023 roku w Krotoszycach k. Złotoryi odbyło się kolejne, zainicjowane po raz pierwszy w 2001 roku, międzykatedralne, wyjazdowe seminarium naukowe pod patronatem Katedry Ekonomiki i Organizacji  Przedsiębiorstwa UE we Wrocławiu.

Oprócz  obecnych i emerytowanych pracowników tej Katedry w seminarium udział wzięli: pracownicy Katedry Nauki o Przedsiębiorstwie UE we Wrocławiu (z siedzibą w Jeleniej Górze), Katedry Pracy, Kapitału i Innowacji UE we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej  (Katedry Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  (Katedry  Teorii  Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedry Zarządzania Procesowego) i Uniwersytetu Wyższej Szkoły  Bankowej  Merito we Wrocławiu (Katedry Finansów i Zarządzania) – łącznie 38 osób.

Problematyka  seminarium dotyczyła:
UWARUNKOWAŃ REALIZACJI PROJEKTÓW BADAWCZYCH I PRAC AWANSOWYCH W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI.

Program dwóch sesji  obejmował m.in. następujące tematy:
W poszukiwaniu  oryginalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. UEW, Dr hab. Anna Zgrzywa-Ziemak, prof. UWSB Merito).

O metodologicznych dylematach i priorytetach badań w naukach o zarządzaniu (Prof. dr hab. Jan Lichtarski oraz uczestnicy dyskusji panelowej prowadzonej przez  dr hab. Piotr Szymański, prof. UEW).

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – elastyczność i kooperacja (Dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP, dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP)

O potrzebie i porządku formułowania  problemu badawczego (Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski).

Zapotrzebowanie na niekonsekwencję w zarządzaniu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości (Prof. dr hab. inż. Grażyna Osbert-Pociecha).

Wybrane uwarunkowania zewnętrzne sukcesu pracy badawczej – wyniki badań pilotażowych (Dr hab. Edyta Ropuszyńska-Surma, prof. PWr, dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka (PWr), dr hab. Renata Brajer-Marczak, prof. UEW).

Ponadto omówiono i przeprowadzono dyskusję  nad  koncepcją i wynikami badań pracy doktorskiej mgr Julii Karcz (UEK) – Rozwój kompetencji dyrektorów teatrów w  Polsce oraz zaprezentowano  monografię dr Adama Węgrzyna (UEW)  pt. Teoria i praktyka ekonomii regulacji w energetyce. Zastosowania metod taryfikacji w sektorze energetyki gazowej.

Uczestnicy seminarium złożyli  także gratulacje z okazji uzyskania tytułu naukowego: prof. dr hab. inż. Annie Cierniak-Emerych oraz prof. dr hab. Katarzynie Piwowar-Sulej.

Wieloletnia tradycja tego seminarium, wysoki poziom merytoryczny prezentacji, rzetelna dyskusja dot. projektów badawczych i prac awansowych, a także wymiana doświadczeń, konsultacji teoretyczno-metodologiczne oraz integracja środowiska akademickiego sprawiają, że w ocenie uczestników tego spotkania – seminarium stanowi ważne wydarzenie o charakterze naukowym wychodzące naprzeciw potrzebie  inicjowania wspólnych projektów badawczych, a także sprawnej finalizacji prac awansowych.


WB
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem